Program predškolskog odgoja pri OŠ Kreativni razvoj Zagreb

Dječji vrtić

Program predškolskog odgoja pri OŠ Kreativni razvoj Zagreb – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Dedići 102
Poštanski broj i mjesto: 10000 Zagreb
Županija: Grad Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 0912006286; 01 4611 007
E-pošta: ravnatelj@kreativan-razvoj.hr
Radno vrijeme: