Program predškolskog odgoja pri OŠ Negoslavci

Dječji vrtić

Program predškolskog odgoja pri OŠ Negoslavci – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Petrovačka 2
Poštanski broj i mjesto: 32000 Negoslavci
Županija: Vukovarsko-srijemska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 032/517-977
E-pošta: ured@os-negoslavci.skole.hr
Radno vrijeme: