Program predškolskog odgoja pri OŠ Rudolfa Strohala Lokve

Dječji vrtić

Program predškolskog odgoja pri OŠ Rudolfa Strohala Lokve – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Školska 22
Poštanski broj i mjesto: 51300 Lokve
Županija: Primorsko-goranska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 051/831-213
E-pošta: os.rudolfa.strohala@gmail.com ; d.v.lokve@gmail.com
Radno vrijeme: