Program predškolskog odgoja pri OŠ Skrad Gorica Skradska

Dječji vrtić

Program predškolskog odgoja pri OŠ Skrad Gorica Skradska – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Školska 2
Poštanski broj i mjesto: 51311 Gorica Skradska
Županija: Primorsko-goranska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 051/810-695
E-pošta: os-skrad@os-skrad.skole.hr
Radno vrijeme: