PU “Pupoljak” Otok

Dječji vrtić

PU “Pupoljak” Otok – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Trg kralja Tomislava 3
Poštanski broj i mjesto: 32252 Otok
Županija: Vukovarsko-srijemska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 032/394-182
E-pošta: katica.puco@gmail.com
Radno vrijeme: