PU “Vedri dani” Stari Mikanovci

Dječji vrtić

PU “Vedri dani” Stari Mikanovci – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Školska 15
Poštanski broj i mjesto: 32284 Stari Mikanovci
Županija: Vukovarsko-srijemska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 032/210-056
E-pošta: vrtic.vedridani@vu.t-com.hr
Radno vrijeme: