ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRŽIVU GRADNJU Split

Srednja škola
ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRŽIVU GRADNJU Split – kontakt informacije
Šifra škole: 17-126-517
Adresa: Matice Hrvatske 11
Poštanski broj i mjesto: 21000 Split
Županija: Splitsko-dalmatinska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Srednja škola
Osnivač: Splitsko-dalmatinska županija
Ravnatelj: Ivan Kovačević

Broj telefona: 021/434-580, 021/434-580, 021/434-581
Fax: 021/465-427
E-pošta: ured@ss-dizajngrafikuiodrzivugradnju-st.skole.hr
Web stranice: www.gogss.hr
Radno vrijeme: