STROJARSKO BRODOGRAĐEVNA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ZANIMANJA Rijeka

Srednja škola
STROJARSKO BRODOGRAĐEVNA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ZANIMANJA Rijeka – kontakt informacije
Šifra škole: 08-071-512
Adresa: Jože Vlahovića 10
Poštanski broj i mjesto: 51000 Rijeka
Županija: Primorsko-goranska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Srednja škola
Osnivač: Primorsko-goranska županija
Ravnatelj: Evica Kozera

Broj telefona: 051/675-834, 051/675-834
Fax: 051/675-647
E-pošta: racunov@ss-strojarskobrodogradjevna-ri.skole.hr, tajnistvo@ss-strojarskobrodogradjevna-ri.skole.hr
Web stranice: www.ss-strojarskobrodogradjevna-ri.skole.hr
Radno vrijeme: