Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Nadređena ustanova:
Vrsta: Sveučilište

Adresa: Zagrebačka ulica 30, Pula
Položaj na karti:

Telefon: (+385 52) 377 000
Fax: (+385 52) 216 416
Radno vrijeme:

E-pošta: ured@unipu.hr
Mrežne stranice: http://www.unipu.hr
Čelnik ustanove: rektor prof. dr. sc. Alfio Barbieri