TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA DANTE ALIGHIERI, PULA – SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA DANTE ALIGHIERI, POLA

Srednja škola
TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA DANTE ALIGHIERI, PULA – SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA DANTE ALIGHIERI, POLA – kontakt informacije
Šifra škole: 18-069-505
Adresa: S. SANTORIO 3
Poštanski broj i mjesto: 52100 Pula
Županija: Istarska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Srednja škola
Osnivač: Istarska županija
Ravnatelj: Debora Radolović

Broj telefona: 052/385-091, 052/385-090, 052/385-092
Fax: 052/385-098
E-pošta: dante@ss-dante-pula.skole.hr
Web stranice:
Radno vrijeme: