TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC

Srednja škola
TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC – kontakt informacije
Šifra škole: 04-034-508
Adresa: LJUDEVITA JONKEA 2a
Poštanski broj i mjesto: 47000 Karlovac
Županija: Karlovačka županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Srednja škola
Osnivač: Karlovačka županija
Ravnatelj: Ivan Janković

Broj telefona: 047/615-805, 047/615-806, 047/615-808, 615-809, 613-450, 654-568
Fax: 047/615-805, 615-806
E-pošta: tehnicka-skola-ka@ka.htnet.hr, tehnicka-skola-ka@ka.t-com.hr
Web stranice:
Radno vrijeme: