TRGOVAČKA I KOMERCIJALNA ŠKOLA DAVOR MILAS Osijek

Srednja škola
TRGOVAČKA I KOMERCIJALNA ŠKOLA DAVOR MILAS Osijek – kontakt informacije
Šifra škole: 14-060-514
Adresa: GUNDULIĆEVA 38
Poštanski broj i mjesto: 31000 Osijek
Županija: Osječko-baranjska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Srednja škola
Osnivač: Osječko-baranjska županija
Ravnatelj: Sandra Brajnović

Broj telefona: 031/202-234, 031/202-919, 031/209-337
Fax: 031/202-234
E-pošta: trgos@tiksdm.hr
Web stranice:
Radno vrijeme: