Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci Rijeka

Srednja škola
Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci Rijeka – kontakt informacije
Šifra škole: 08-071-503
Adresa: STANE VONČINE 1A
Poštanski broj i mjesto: 51000 Rijeka
Županija: Primorsko-goranska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Srednja škola
Osnivač: Primorsko-goranska županija
Ravnatelj: Antonija Bukša

Broj telefona: 051/351-074, 051/351-075, 051/351-073, 051/351-076, 051/351-072, 051/351-071
Fax: 051/351-077
E-pošta: trgovacka-i-tekstilna-skola@ri.t-com.hr
Web stranice:
Radno vrijeme: