TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DUBROVNIK

Srednja škola
TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DUBROVNIK – kontakt informacije
Šifra škole: 19-018-508
Adresa: ŽUPSKA 2
Poštanski broj i mjesto: 20000 Dubrovnik
Županija: Dubrovačko-neretvanska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Srednja škola
Osnivač: Dubrovačko-neretvanska županija
Ravnatelj: Antun Perušina

Broj telefona: 020/640-411, 020/640-400, 640-410 kuh. 640-422
Fax: 020/640-401, 020/640-410
E-pošta: ravnatelj@tusdu.hr, tajnistvo@tusdu.hr
Web stranice:
Radno vrijeme: