TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA I PREHRAMBENA ŠKOLA BJELOVAR

Srednja škola
TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA I PREHRAMBENA ŠKOLA BJELOVAR – kontakt informacije
Šifra škole: 07-004-508
Adresa: Poljana dr. Franje Tuđmana 10
Poštanski broj i mjesto: 43000 Bjelovar
Županija: Bjelovarsko-bilogorska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Srednja škola
Osnivač: Bjelovarsko-bilogorska županija
Ravnatelj: Dalibor Vukalović

Broj telefona: 043/244-725, 043/221-160, 043/244-696, 241-228, 220-867
Fax: 043/244-725
E-pošta: ured@ss-ugostiteljskaiprehrambena-bj.skole.hr
Web stranice: www.tups-bj.hr
Radno vrijeme: