TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA ŠIBENIK

Srednja škola
TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA ŠIBENIK – kontakt informacije
Šifra škole: 15-081-505
Adresa: ANTE ŠUPUKA b.b.
Poštanski broj i mjesto: 22000 Šibenik
Županija: Šibensko-kninska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Srednja škola
Osnivač: Šibensko-kninska županija
Ravnatelj: Senka Dodig

Broj telefona: 022/336-100, 336-320, 022/312-191, 022/336-200, 022/336-321
Fax: 022/310-136
E-pošta: ured@ss-turisticko-ugostiteljska-si.skole.hr, tus@si.t-com.hr
Web stranice: http://ss-turisticko-ugostiteljska-si.skole.hr/
Radno vrijeme: