Udruga Društvo za sportsku rekreaciju “Modus klub” Zagreb

Dječji vrtić

Udruga Društvo za sportsku rekreaciju “Modus klub” Zagreb – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Šišićeva 24
Poštanski broj i mjesto: 10000 Zagreb
Županija: Grad Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 098 478 061
E-pošta: modus.dance@gmail.com; lilekd@gmail.com
Radno vrijeme: