Udruga SPIKA Zagreb

Dječji vrtić

Udruga SPIKA Zagreb – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Badalićeva 2
Poštanski broj i mjesto: 10000 Zagreb
Županija: Grad Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 01 369 86 79
E-pošta: kramer@inet.hr
Radno vrijeme: