Udruga Univerzalna sportska škola “3 PLUS” Zagreb

Dječji vrtić

Udruga Univerzalna sportska škola “3 PLUS” Zagreb – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: III. Pile 25
Poštanski broj i mjesto: 10000 Zagreb
Županija: Grad Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 098 1700 413
E-pošta: zdurmis13@yahoo.com
Radno vrijeme: