Umjetnička akademija Split

Umjetnička akademija Split
Nadređena ustanova: Sveučilište u Splitu
Vrsta: Umjetnička akademija

Adresa: Zagrebačka 3, Split
Položaj na karti:

Telefon: (+385 21) 360 178
Fax: (+385 21) 344 043
Radno vrijeme:

E-pošta: office@umas.hr
Mrežne stranice: http://www.umas.hr
Čelnik ustanove: dekan izv. prof. art. Edvin Dragičević