UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA DUBROVNIK

Srednja škola
UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA DUBROVNIK – kontakt informacije
Šifra škole: 19-018-514
Adresa: STROSSMAYEROVA 3
Poštanski broj i mjesto: 20000 Dubrovnik
Županija: Dubrovačko-neretvanska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Osnovna škola, Srednja škola, Umjetnička škola
Osnivač: Dubrovačko-neretvanska županija
Ravnatelj: Dživo Brčić

Broj telefona: 020/324 604, 020/324-636, 020/324-636, 020/324-642
Fax:
E-pošta: umjetnicka.skola.luke.sorkocevica@du.t-com.hr
Web stranice:
Radno vrijeme: