Veleučilište u Požegi

Veleučilište u Požegi
Nadređena ustanova:
Vrsta: Veleučilište

Adresa: Vukovarska 17, PoŽega
Položaj na karti:

Telefon: (+385 34) 311 460
Fax: (+385 34) 271 008
Radno vrijeme:

E-pošta: ured@vup.hr
Mrežne stranice: http://www.vup.hr
Čelnik ustanove: v.d. dekana dr. sc. Dinko Zima