Gdje studirati digitalna ekonomiju?

Studij digitalna ekonomije možete studirati na jednoj ustanovi u samo jednom gradu u Hrvatskoj. Studij digitalna ekonomije izvodi se na sljedećoj visokoškolskoj ustanovi:

Tehničko veleučilište u Zagrebu

Mjesto izvođenja: Zagreb
Vrsta ustanove: javna
Nositelj: Tehničko veleučilište u Zagrebu
Tip studijskog programa: stručni
Vrsta studijskog programa: specijalistički diplomski stručni studij
Trajanje studija u godinama: 2
Broj ECTS-ova: 120
Akademski stupanj koji se stječe: