Gdje studirati identitet europe?

Studij identitet europe možete studirati na jednoj ustanovi u samo jednom gradu u Hrvatskoj. Studij identitet europe izvodi se na sljedećoj visokoškolskoj ustanovi:

Fakultet političkih znanosti Zagreb

Izvođač: Fakultet političkih znanosti Zagreb
Mjesto izvođenja: Zagreb
Vrsta ustanove: javna
Nositelj: Sveučilište u Zagrebu
Tip studijskog programa: sveučilišni
Vrsta studijskog programa: poslijediplomski specijalistički studiji
Trajanje studija u godinama: 1
Broj ECTS-ova: 60
Akademski stupanj koji se stječe: sveučilišni/a specijalist/specijalistica iz političke teorije