Gdje studirati medicinska biokemiju?

Studij medicinska biokemije možete studirati na jednoj ustanovi u samo jednom gradu u Hrvatskoj. Studij medicinska biokemije izvodi se na sljedećoj visokoškolskoj ustanovi:

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Zagreb

Izvođač: Farmaceutsko-biokemijski fakultet Zagreb
Mjesto izvođenja: Zagreb
Vrsta ustanove: javna
Nositelj: Sveučilište u Zagrebu
Tip studijskog programa: sveučilišni
Vrsta studijskog programa: integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni
Trajanje studija u godinama: 5
Broj ECTS-ova: 300
Akademski stupanj koji se stječe: magistar/magistra medicinske biokemije i laboratorijske medicine