Gdje studirati service management?

Studij service management možete studirati na jednoj ustanovi u samo jednom gradu u Hrvatskoj. Studij service management izvodi se na sljedećoj visokoškolskoj ustanovi:

RIT Croatia Dubrovnik

Mjesto izvođenja: Dubrovnik
Vrsta ustanove: privatna
Nositelj: RIT Croatia, Dubrovnik
Tip studijskog programa: stručni
Vrsta studijskog programa: specijalistički diplomski stručni studij
Trajanje studija u godinama: 1
Broj ECTS-ova: 60
Akademski stupanj koji se stječe: stručni/a specijalist/specijalistica service managementa

RIT Croatia Dubrovnik

Mjesto izvođenja: Dubrovnik
Vrsta ustanove: privatna
Nositelj: RIT Croatia, Dubrovnik
Tip studijskog programa: stručni
Vrsta studijskog programa: stručni studij
Trajanje studija u godinama: 4
Broj ECTS-ova: 240
Akademski stupanj koji se stječe: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije