MEDICINSKA ŠKOLA U RIJECI Rijeka

Srednja škola
MEDICINSKA ŠKOLA U RIJECI Rijeka – kontakt informacije
Šifra škole: 08-071-516
Adresa: Braće Branchetta 11a
Poštanski broj i mjesto: 51000 Rijeka
Županija: Primorsko-goranska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Srednja škola
Osnivač: Primorsko-goranska županija
Ravnatelj: Alen Vukelić

Broj telefona: 051/217-596, 051/217-712, 051/217-022
Fax: 051/563-817
E-pošta: med-skola-rijeka@ri.t-com.hr
Web stranice: http://www.ss-medicinska-ri.skole.hr
Radno vrijeme: