Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Nadređena ustanova: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Vrsta: Fakultet

Adresa: Franje Kuhača 20, Osijek
Položaj na karti:

Telefon: (+385 31) 224 300
Fax: (+385 31) 207 115
Radno vrijeme:

E-pošta: office@ptfos.hr
Mrežne stranice: http://www.ptfos.unios.hr
Čelnik ustanove: dekan prof. dr. sc. Jurislav Babić