SREDNJA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA GRUBIŠNO POLJE

Srednja škola
SREDNJA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA GRUBIŠNO POLJE – kontakt informacije
Šifra škole: 07-028-501
Adresa: Bartola Kašića 1
Poštanski broj i mjesto: 43290 Grubišno Polje
Županija: Bjelovarsko-bilogorska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Srednja škola
Osnivač: Bjelovarsko-bilogorska županija
Ravnatelj: Ana Ivšić

Broj telefona: 043/485-040, 043/485-040, 043/448-038
Fax: 043/485-126
E-pošta: ss-b.kasica1@bj.t-com.hr, ured@ss-bkasica-grubisnopolje.skole.hr
Web stranice: ss-bkasica-grubisnopolje.skole.hr
Radno vrijeme: