Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld Zagreb

Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld Zagreb
Nadređena ustanova:
Vrsta: Visoka škola

Adresa: Ilica 242, Zagreb
Položaj na karti:

Telefon: (+385 1) 3700 666
Fax: (+385 1) 3700 405
Radno vrijeme:

E-pošta: tajnistvo@diplomacija.hr
Mrežne stranice: http://www.diplomacija.hr
Čelnik ustanove: dekan akademik Ivo Šlaus