Ekonomski fakultet Rijeka

Ekonomski fakultet Rijeka
Nadređena ustanova: Sveučilište u Rijeci
Vrsta: Fakultet

Adresa: Ivana Filipovića 4, Rijeka
Položaj na karti:

Telefon: (+385 51) 355 111; (+385 51) 355 100
Fax: (+385 51) 212 268
Radno vrijeme:

E-pošta: efri@efri.hr
Mrežne stranice: http://www.efri.uniri.hr
Čelnik ustanove: dekan prof. dr. sc. Alen Host