OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA Obrovac Sinjski

Osnovna škola
OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA Obrovac Sinjski – kontakt informacije
Šifra škole: 17-465-002
Adresa: Obrovac Sinjski 242/C
Poštanski broj i mjesto: 21241 Obrovac Sinjski
Županija: Splitsko-dalmatinska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Osnovna škola
Osnivač: Splitsko-dalmatinska županija
Ravnatelj: Tomislav Budimir

Broj telefona: 021/839-700, 021/839-700
Fax: 021/839-700
E-pošta: os-han@os-imazuranica-obrovacsinjski.skole.hr
Web stranice: www.osim.hr
Radno vrijeme: