Studij muzikologija – dvopredmetno možete studirati na jednoj ustanovi u samo jednom gradu u Hrvatskoj. Studij muzikologija – dvopredmetno izvodi se na sljedećoj visokoškolskoj ustanovi: